Контакт

Ако искате да се свържете с мен, за да обменим опит, просто да си поговорим или пък искате повече информация по някоя тема, за която съм писала можете да ми оставите имейл тук или да ми пишете в някоя от социалните мрежи. Отговарям при първа възможност! 

благодаря